تماس با گروه بارشیک

هر نوع سوالی در رابطه با شرکت و یا خدمات ما دارید، تماس بگیرید.


 سیرجان، تقاطع انقلاب - ولیعصر، مجتمع ولیعصر، بخش اداری، طبقه 1، واحد 3

 03442234161

  03442324161